Dôležitý oznam!

Na svätých omšiach sa môže zúčastniť maximálne 6 ľudí vrátane kňaza, lektorov a miništrantov!

Sväté omše budú prebiehať za prísnych hygienických podmienok!