Zbierka na Misie

Misijné diela

Drahí bratia a sestry,

celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. V súvislosti s koronakrízou, bude táto zbierka prebiehať elektronickou formou. Prispieť môžete prostredníctvom webovej stránky:  http://misijnediela.sk/podpora/.

Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.