Dôležitý oznam!

Konferencia biskupov Slovenska v súvislosti so zákazom organizovania verejných podujatí pre výskyt koronavírusu na Slovensku, nariaďuje v termíne od 10. do 23.marca 2020 zákaz vykonávania bohoslužieb. Toto nariadenie sa týka aj našej farnosti. V prípade nevyhnutnej potreby, kontaktujte prosím telefonicky pani kostolníčku.

 

Program sv. omší 03. 08. 2020 – 09. 08. 2020

Pondelok sv. spoveď 17:00

sv. omša 18:00 + Helena Feketeová

Utorok –:–
Streda sviatosť oltárna 17:00

sv. omša 18:00 + Mária Vašková

Štvrtok Premenenie Pána

sv. omša 18:00 za zdravie a BP pre rodinu Pachovú

Piatok sv. omša 18:00 + Marek Konečný
Sobota sv. omša 08:00 + Margita, František Mesároš
Nedeľa sv. omša 09:15 za farnosť

Poznámka: Sväté omše budú prebiehať za prísnych hygienických podmienok!