Oznam na sviatok Všetkých Svätých a dušičkové odpustky

V čase zákazu vychádzania – od 24. októbra do 1. novembra 2020 – sa pozastavia aj verejné slávenia bohoslužieb. Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský tak reagoval na viaceré otázky veriacich, kňazov i zasvätených, ktorí sa ohľadom oznámeného zákazu vychádzania obrátili na Tlačovú kanceláriu KBS.

V tejto súvislosti prinášame plné znenie vyjadrenia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.

Čo sa týka mnohých konkrétnych, praktických otázok, ktoré kňazi aj veriaci kladú, treba povedať, že v danej situácii nie je možné dať všetky presné odpovede. Je však potrebné, aby sa každý oboznámil s platnými pravidlami, a na ich základe kňazi zvážili ako prakticky vyjsť v ústrety konkrétnej pastoračnej potrebe. Ohľadom častej otázky súkromnej modlitby jednotlivcov: úplné zatvorenie chrámov nebolo nariadené, nemožno však konať spoločné podujatia.

V ostatných veciach kňazov prosím o aplikovanie pastoračnej múdrosti, s primeranou obozretnosťou, keďže situácia v spoločnosti je vážna. Ak by sa v konkrétnom prípade ukázalo, že určitú vec nemožno kvôli zákazu vychádzania robiť takým spôsobom, pre aký sa kňaz rozhodol, treba s pokojom a bez hádky prijať upozornenie poriadkových zložiek, vysvetliť dobrý úmysel konania, a následne sa zariadiť podľa ich pokynov.“

Odkaz

Dávam do pozornosti aj odporúčanie KBS k celoplošnému testovaniu.

Týmito usmerneniami sa riaďme aj v našej Košickej arcidiecéze. Buďme trpezliví.

S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober

arcibiskup-metropolita

Program sv. omší 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020

Pondelok

30. 11.

sv. spoveď 17:00

sv. omša 18:00 + zosnulí z rodiny Lipnickej a Lukáčovej

Utorok

01. 12.

–:–
Streda

02. 12.

Vyložená sviatosť oltárna

sv. spoveď 17:00

sv. omša 18:00 + Ladislav Kulik (pohrebná)

Štvrtok

03. 12.

–:–
Piatok

04. 12.

sv. omša 18:00 + Helena Lacková
Sobota

05. 12.

Fatimská sobota 07:30

sv. omša 08:00 + Evrín Oberle

Nedeľa

06. 12.

Sv. Mikuláš (Odpustová slávnosť)

sv. omša 10:30 za farnosť

Zbierka na Misie

Misijné diela

Drahí bratia a sestry,

celá cirkev dnes slávi Misijnú nedeľu. Na Slovensku sa v tento deň modlíme hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. V súvislosti s koronakrízou, bude táto zbierka prebiehať elektronickou formou. Prispieť môžete prostredníctvom webovej stránky:  http://misijnediela.sk/podpora/.

Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.