Program sv. omší 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020

Pondelok

30. 11.

sv. spoveď 17:00

sv. omša 18:00 + zosnulí z rodiny Lipnickej a Lukáčovej

Utorok

01. 12.

–:–
Streda

02. 12.

Vyložená sviatosť oltárna

sv. spoveď 17:00

sv. omša 18:00 + Ladislav Kulik (pohrebná)

Štvrtok

03. 12.

–:–
Piatok

04. 12.

sv. omša 18:00 + Helena Lacková
Sobota

05. 12.

Fatimská sobota 07:30

sv. omša 08:00 + Evrín Oberle

Nedeľa

06. 12.

Sv. Mikuláš (Odpustová slávnosť)

sv. omša 10:30 za farnosť