Dôležitý oznam!

Konferencia biskupov Slovenska v súvislosti so zákazom organizovania verejných podujatí pre výskyt koronavírusu na Slovensku, nariaďuje v termíne od 10. do 23.marca 2020 zákaz vykonávania bohoslužieb. Toto nariadenie sa týka aj našej farnosti. V prípade nevyhnutnej potreby, kontaktujte prosím telefonicky pani kostolníčku.