Bdenie s Ježišom

Drahí bratia a sestry,

z nášho Arcidiecézneho centra pre mládež sme ešte v tomto pôstnom čase pripravili nepretržitú modlitbovú reťaz mladých za všetkých chorých a trpiacich s názvom Bdenie s Ježišom v týždni od 22. do 28.03.2021. Sme pozvaní bdieť v modlitbe aspoň 1 hodinu. Venujme čas Pánu Ježišovi, rozjímaniu nad Jeho utrpením z lásky k nám a pripravme sa aj takto duchovne napriek všetkým obmedzeniam pandémie na slávenie Veľkej Noci. Kto sa chce zapojiť, môže sa zapísať na konkrétny deň a hodinu modlitby. Formu modlitby si každý môže zvoliť sám, napr. krížová cesta, čítanie Svätého písma, modlitba posvätného ruženca, meditácia či iné. Zapojiť sa môžu jednotlivci, ako aj jednotlivé spoločenstvá. Zapísať sa bude možné na stránke acmko.sk alebo na FB stránke www.facebook.com/AcMko

S úctou a vďakou

Ján Kulan, moderátor ACM

Mimka, Viktor a Miro, tím ACM

Živé vysielanie svätých omší počas pandémie

ŽIVÉ VYSIELANIE SVÄTÝCH OMŠÍ:

KLIKNI TU

Drahí bratia a sestry,

nakoľko počas týchto dní vzhľadom k situácii kolo pandémie v našej krajine, nemôžeme slúžiť sväté omše pre verejnosť, budeme naše sväté omše vysielať každú nedeľu a v prikázané sviatky prostredníctvom internetovej platformy YouTube.

Na to, aby ste dostali upozornenie o živom prenose, je potrebné vedľa nášho kanála stlačiť červené tlačidlo ,,Odoberať“, zapnúť si ,,zvonček“, ktorý sa nachádza vedľa a ideálne si zvoliť všetky upozornenia.